PROGRAM - Kongres Medycyny Rodzinnej

Przejdź do treści
W PROGRAMIE M.IN.
|| NEUROLOGIA
Postępy leczenia udaru mózgu.
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik   
Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Postępy leczenia chorób neurozwyrodnieniowych układu nerwowego.
dr n. med. Małgorzata Dec-Ćwiek           
Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Postępy leczenia chorób autoimmunologicznych układu nerwowego
dr n. med. Marcin Wnuk
Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

|| PSYCHIATRIA
Depresja u osób po 50-tce.
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Parnowski
Rada Języka Polskiego PAN

Od przymglenia do majaczenia - co lekarz rodzinny powinien wiedzieć o leczeniu zaburzeń świadomości?
dr n. med. Katarzyna Broczek    
p.o. Kierownika Kliniki Geriatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Farmakoterapia otępień
lek. Agnieszka Borzym
Ordynator Oddziału Psychogeriatrii II Kliniki Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii

|| GASTROENTEROLGIA
Rzeczywiste zagrożenie ze strony przewlekłego stosowania inhibitorów pompy protonowej.
prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska
Katedra i Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Probiotyki EBM w praktyce lekarza rodzinnego
dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak
Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Endoskopia – oczekiwania, możliwości i… współpraca
dr n. med. Jacek Wójtowicz
Kierownik Pracowni Endoskopowej Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

|| PROFILAKTYKA
Aktualne problemy zdrowia publicznego w kontekście profilaktyki chorób w POZ
dr hab. n. med. Jarosław Pinkas
Główny Inspektor Sanitarny

Częsta szkodliwość i rzadkie korzyści programów profilaktycznych
prof. dr hab. n. med. Rafał Niżankowski
Klinika Angiologii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

O postępach profilaktyki zdrowotnej w medycynie rodzinnej
dr hab. n. med. Maciek Godycki-Ćwirko, prof. UM
Centrum Medycyny Rodzinnej i Społeczności Lokalnych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

|| PEDIATRIA
Cukrzyca typu 1 u dzieci – jak rozpoznać chorobę o wielu twarzach?
dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek prof. nadzw. Uniwersytet Medyczny w Lublinie          
Kierownik Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

|| DIABETOLOGIA
Właściwe miejsce pochodnych sulfonylomocznika w leczeniu cukrzycy typu 2 - implikacje z badań CVOT
prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki      
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

A PONADTO:
Zmieniające się paradygmaty leczenia systemowego chorych na nowotwory przewodu pokarmowego.
O profilaktyce zdrowotnej niekonwencjonalnie
Depresja u dzieci
Rozpoczynanie insulinoterapii
Flozyny - szczególne miejsce w leczeniu cukrzycy typu 2 u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową
CZWARTEK

SALA
BORDOWA
SALA
NIEBIESKA
SALA
ZIELONA
11.00-13.00
WARSZTAT
MAŁA CHIRURGIA W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA
13.00-15.00
WARSZTAT
MAŁA CHIRURGIA W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA
15.00-17.00
WARSZTAT
MAŁA CHIRURGIA W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA
PIĄTEK

SALA
SZARA
SALA
ŻÓŁTA
SALA
BORDOWA
SALA
NIEBIESKA
SALA
ZIELONA
09.00-11.00
SESJA OTWARCIA
11.00-11.30PRZERWA
11.30-13.00
SESJA WYKŁADOWA
POSTĘPY W MEDYCYNIE 2020
CO LEKARZ RODZINNY WIEDZIEĆ POWINIEN
SESJA WYKŁADOWA
WARSZTAT
WARSZTAT
13.00-14.00
LUNCH
13.30-15.00
SESJA WYKŁADOWA
POSTĘPY W MEDYCYNIE 2020
CO LEKARZ RODZINNY WIEDZIEĆ POWINIEN
SESJA WYKŁADOWA
WARSZTAT
WARSZTAT
15.00-15.30PRZERWA
15.30-17.00
SESJA WYKŁADOWA
POSTĘPY W MEDYCYNIE 2020
CO LEKARZ RODZINNY WIEDZIEĆ POWINIEN
SESJA WYKŁADOWA
WARSZTAT
WARSZTAT
SOBOTA

SALA
SZARA
SALA
ŻÓŁTA
SALA
BORDOWA
SALA
NIEBIESKA
SALA
ZIELONA
09.30-11.00
SESJA WYKŁADOWA
POSTĘPY W MEDYCYNIE 2020
CO LEKARZ RODZINNY WIEDZIEĆ POWINIEN
SESJA WYKŁADOWA
WARSZTAT
WARSZTAT
11.00-11.30PRZERWA
11.30-13.00
SESJA WYKŁADOWA
POSTĘPY W MEDYCYNIE 2020
CO LEKARZ RODZINNY WIEDZIEĆ POWINIEN
SESJA WYKŁADOWA
WARSZTAT
WARSZTAT
13.00-14.00
LUNCH
13.30-15.00
SESJA WYKŁADOWA
POSTĘPY W MEDYCYNIE 2020
CO LEKARZ RODZINNY WIEDZIEĆ POWINIEN
SESJA WYKŁADOWA
WARSZTAT
WARSZTAT
15.00-15.30PRZERWA
15.30-17.00
SESJA PLENARNA
Wróć do spisu treści